ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΜΗΡΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ - TΗΛ: 210 3626186
  • Αρχική
  • Γνωρίστε μας
  • Πολιτική Ποιότητας & Διαχειριστικής Επάρκειας

Πολιτική Ποιότητας & Διαχειριστικής Επάρκειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε/ΕΓΧ/1) / V01-Α02 02/12/2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η Διοίκηση του Οργανισμού “ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ” στο πλαίσιο λειτουργίας του έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429 : 2008. Επίσης θεωρώντας ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την Ποιότητα, στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του, έχει ενσωματώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 τα οποία και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης Ποιότητας.

Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας & Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού μας, αποτελεί παράλληλα και δέσμευση για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, την δημιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίματος για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων, την συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες κ.λπ., τις απαιτήσεις των προτύπων και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.

Γνωστοποιείται όπως ενδείκνυται σε όλο το προσωπικό και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των Αρχών και της Φιλοσοφίας του Συστήματος Διαχείρισης.

Η ευθύνη της υλοποίησης της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας & Διαχειριστικής Επάρκειας σε συνδυασμό με την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης του Οργανισμού, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης (ΥΣΔ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης, με στόχο την συνεχή βελτίωση του. Ωστόσο, τη συνολική ευθύνη εφαρμογής, παρακολούθησης και βελτίωσης του εφαρμοζόμενου προτύπου έχει η ανώτατη διοίκηση, η οποία δεσμεύεται και αναλαμβάνει την ευθύνη αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής η Διοίκηση έχει καθορίσει τους κάτωθι σκοπούς :

  • Η αποτελεσματική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει από άποψη χρονοδιαγραμμάτων, κόστους, και ποιότητας.
  • Η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του Οργανισμού.
  • Η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και των αποκλίσεων των έργων.

Τα ποσοτικά και ποσοστιαία μεγέθη των στόχων αυτών καθώς και η διάρκεια επίτευξης τους, μαζί με την Πολιτική, εξετάζονται και αξιολογούνται από την Ανώτατη Διοίκηση στο πλαίσιο των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης, κατά τις οποίες κρίνεται και η πλήρης συμβατότητα των στόχων με την λειτουργία της εταιρείας.

Ο Οργανισμός για την ορθή εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και την καλύτερη ανταπόκριση στους ορισμένους στόχους, αναγνωρίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ανάγκες τους, ενώ για την ασφαλή συνέχεια της αποτελεσματικής λειτουργίας της έχει αναπτύξει πλήρες σχέδιο αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων.

Μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Ανώτατης Διοίκησης, όσο και του συνόλου του προσωπικού της, στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας & Διαχειριστικής Επάρκειας και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Διαχείρισης του Οργανισμού, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ως παρεπόμενο της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ωφελούμενων και της συνεχούς επαύξησης της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.

                                                                                                                                

                                                                                                                                

 

Η Κάριτας Αθήνας είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (MKO), αναγνωρισμένο από το κράτος, μέλος της Κάριτας Ελλάς (που αποτελεί σκέλος της Caritas Europa και της Caritas Internationalis, της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης της Καθολικής Εκκλησίας, με ενεργό δράση σε περισσότερες από 165 χώρες στον κόσμο)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κάριτας Αθήνας
Ομήρου 9, 106 72 Αθήνα
Τηλ. / Φαξ: (+30) 210 3626 186
Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 – 16.00

Τομέας Προσφυγικού Έργου
Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 5246 637 & (+30) 210 5249 564
Φαξ: 210 5246 646
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00

Κέντρο Συμβουλευτικής
Καποδιστρίου 52, 104 32 - Αθήνα
Τηλ: (+30) 210 5246 637 & (+30) 210 5249 564
e-mail: socialservices@caritasathens.gr 
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00 (κατόπιν ραντεβού)


Caritas Athens Greece © 2019 All rights reserved.